OSTUESINDUS

Esmane kohtumine Kliendiga

Määratleda kodu Ostja soovid, erivajadused ja muud

Kooskõlastada Agendi ülesanded Ostjaga

Täpsustada,kas Klient on saanud panga nõusoleku ostuks

01. ESIMESED SAMMUD

gallery/eb0d1221ec532885bb12400edd555682

Potentsiaalsete kinnisvara  objektide  otsing koos kliendiga

Väljasõit objektidele 

Abi parima kinnisvara objekti  määratlemisel

02. KINNISVARA OTSING

gallery/2b56eecc4be070afa07cb42208375adf

Valitud kinnisvara objekti omaniku täpsustamine kõigi ametlike registrite alusel

Võtta ühendust müüja Agendiga,et määratleda,kas on mingeid eritingimusi või pakkumisi

Ette valmistada turu analüüs selles vallas,et määrata pakkumuse hind

Kogutud info edastamine Ostjale

03. PAKKUMUS

Vastupakkumise valmistamine koos Ostjaga

Vastuküsimuste arutamine ja kooskõlastamine, lepingusse täienduste tegemine

Lepingu lõplik kontroll


04. LÄBIRÄÄKIMISED

Finantsasutusele  päringu saatmine ostu rahastamiseks

Vajaminevate ekspertiiside tellimine, sh. Hindamisakt

Võimalikud ostu/müügi lepingu parandused, kui objekti kontrolli käigus on ilmnenud uued defektid

Lepingu allkirjastamine kinnisvara objekti rahastamiseks

05. LEPING

Kooskõlastada Notari vastuvõtu aeg

Saada kinnitus finantsasutuse esindaja kohalolekust

Kontrollida, kas raha on laekunud Notari deposiidile

Objekti vastuvõtmine, dokumentide allkirjastamine

Uuele omanikule võtmete üleandmine
06. LEPINGU LÕPPFAAS

gallery/e6fa8df8b1781adc28d6e38cdce149fa
gallery/5d4840f817d7d7ae493884b9726cd0b5
gallery/e59bcfd168d8a3004859f1c6d38fda7a
gallery/fa730b3e2bd5e9f08ff5c416eee5fbbe